| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

    Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

  • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

TIM HIEU VE CAC TRUONG DAI HOC KHOI A, KHOI D, KHOI C

Page history last edited by haigiacmo2213 4 years, 7 months ago

Tìm hiểu về các trường Đại học khối A và hiểu biết thêm về các trường Đại học khối d, các trường khối C.

 

lien_thong_dai_hoc.jpg (660×439)

 

Các trường đại học khối D với nhiều ngành nghề đang hot

 

Các trường Đại học khối D được nhiều thí sinh hướng tới như Học viện Ngoại giao, Đại học Thương mại đào tạo các ngành Kinh doanh Quốc tế, Kinh tế Quốc tế tuy nhiên cũng có 1 số trường Đại học khối A cũng đào tạo ngành này như Học viện Ngân hàng , Viện Đại Học Mở Hà Nội, Đại học kinh tế Quốc Dân, Đại học Kinh tế - Tài  Chính TP. Hồ chí Minh.

Ngoài ra còn có 1 số trường khối D đào tạo chuyên ngành ngoại ngữ như Đại học Thương mại, Đại học Quốc tế - Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh.

 

Các trường Đại học khối A có đào tạo ngành ngôn ngữ như : Đại học Bách Khoa Hà Nội, Học viện Ngân hàng, Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh có đào tạo các ngành Ngôn Ngữ Anh và Ngôn Ngữ Nhật.

 

Các trường Đại học khối A đào tạo các ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên.

 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh với nhiều ngành đào tạo kỹ thuật như Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật Y sinh. Ngoài ra trường còn đào tạo 1 số ngành kinh tế như Kế toán, quản lý chuỗi cung ứng, thương mại điện tử.

 

Các trường Khối C như trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp đào tạo các ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Ngoài ra trường cũng đào tạo các ngành kinh tế như Kế toán, Quản trị Kinh doanh, tài chính Ngân hàng.

 

Các trường khối C và các ngành Xã hội.

 

Đại học Văn Hóa Hà Nội xét tuyển 19 ngành khối C : Việt Nam học ( Hướng dẫn Du lịch lữ hành), Báo chí, Quản trị du lịch và lữ hành, Khoa học thư viện, Quản lí di sản văn hóa, Chính sách văn hóa và quản lí di sản nghệ thuật, Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam.

Các trường khối A xét tuyển như các trường khối C : Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh  ngành Luật, Luật Kinh tế. Đại học Tài chính kế toán ngành Luật Kinh tế.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.